تولید PE به کمک کاتالیست های متالوسنی امکان تنظیم ریزساختار و خواص فیزیکی – مکانیکی رزین را مهیا می کند. در مقایسه با PE های تولید شده با کاتالیست های معمول مانند زیگلر – ناتا، خواص مکانیکی PE های متالوسنی مانند استحکام مکانیکی، مطلوب تر است. همچنین شفافیت محصولات تولیدی با این گریدها بیشتر است. تاراز پلیمر ایرانیان تامین کننده metallocene LLDPE (m-LLDPE) با نام تجاری Evolue از کمپانی Prime Polymer است.